Αρχική σελίδα » Τεχνική Υποστήριξη » Εγκατάσταση πακέτων λογισμικού

Εγκατάσταση πακέτων Λογισμικού

 

Στους πανεπιστημιακούς χρήστες διατίθενται δωρεάν επιστημονικά πακέτα λογισμικού υπό ακαδημαϊκή άδεια.

Υπενθυμίζεται ότι, η χρήση των πακέτων αυτών  θα πρέπει να αναφέρεται στις σχετικές ερευνητικές εργασίες.