Εκδηλώσεις

Περισσότερα »


Ανακοινώσεις

Περισσότερα »

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (Υ/Κ)

Το Υπολογιστικό Κέντρο (Υ/Κ) αποτελεί την μονάδα του Ιδρύματος που είναι εξοπλισμένη με συστήματα υπολογιστών για τη κάλυψη των υπολογιστικών αναγκών των μελών του Πανεπιστημίου.

Εκτός των κεντρικών υπολογιστών, το Υ/Κ διαθέτει το κατάλληλο υλικό και λογισμικό για τις ποικίλες υπολογιστικές απαιτήσεις των χρηστών. Παρέχεται τεχνική υποστήριξη τόσο στους χρήστες του όσο και σε συστήματα εργαστηρίων των Τμημάτων.

Στεγάζεται στο κτήριο Πληροφορικής στη Πανεπιστημιούπολη (βλ."Επικοινωνία").

Η συνεχής λειτουργία του εξασφαλίζεται με κεντρικό σύστημα αδιάλειπτης παροχής ρεύματος (UPS) μεγάλης ισχύος καθώς και με ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος (Η/Ζ).

Είναι υπεύθυνο για την εν γένει καλή λειτουργία των κεντρικών υπολογιστικών συστημάτων και τη κατά το δυνατόν μεγαλύτερη κάλυψη των υπολογιστικών αναγκών των μελών του Πανεπιστημίου.

Πιο αναλυτικά είναι αρμόδιο για:

  • Τη διαχείριση και καλή λειτουργία των υπολογιστών (κεντρικών συστημάτων και μικρότερων μηχανών)
  • Τη διαρκή συντήρηση των μηχανημάτων (υπολογιστών και λοιπού υποστηρικτικού εξοπλισμού)
  • Την εγκατάσταση, διαχείριση και διανομή προϊόντων λογισμικού πολλαπλής αδειοδότησης
  • Τη φιλοξενία και καλή λειτουργία δυναμικών ιστοσελίδων πανεπιστημιακών μονάδων
  • Την τεχνική υποστήριξη των χρηστών στην αξιοποίηση των μηχανών και των προϊόντων του Υ/Κ
  • Την εκπαίδευση των χρηστών στα προϊόντα υλικού και λογισμικού που παρέχονται.

Αποτελεί διοικητική υπηρεσία που υπάγεται στη Διεύθυνση Μηχανοργάνωσης σαν Τμήμα Κεντρικού Η/Υ.