Αρχική σελίδα » Γενικά

Γενικά

Το Υπολογιστικό Κέντρο (Υ/Κ) αποτελεί την μονάδα που είναι εξοπλισμένη με ισχυρά συστήματα υπολογιστών για τη κάλυψη των μεγάλων υπολογιστικών αναγκών του προσωπικού του Ιδρύματος.

Διαθέτει το κατάλληλο υλικό και λογισμικό για τις ιδιαίτερες και ποικίλες υπολογιστικές απαιτήσεις των χρηστών.

Η συνεχής λειτουργία των συστημάτων εξασφαλίζεται με κεντρικό σύστημα αδιάλειπτης παροχής ρεύματος (UPS) καθώς και ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος (Η/Ζ) μεγάλης ισχύος.

Είναι υπεύθυνο για την εν γένει καλή λειτουργία των κεντρικών υπολογιστικών συστημάτων και τη κάλυψη των μεγάλων υπολογιστικών αναγκών των μελών του Πανεπιστημίου. Πιο αναλυτικά είναι αρμόδιο για:

  • Τη διαχείριση και καλή λειτουργία των υπολογιστών (κεντρικών συστημάτων και μικρότερων μηχανών)
  • Τη διαρκή συντήρηση των μηχανημάτων (υπολογιστών και λοιπού υποστηρικτικού εξοπλισμού)
  • Την εγκατάσταση, διαχείριση και διανομή προϊόντων λογισμικού πολλαπλής αδειοδότησης
  • Τη φιλοξενία και καλή λειτουργία δυναμικών ιστοσελίδων πανεπιστημιακών μονάδων
  • Την τεχνική υποστήριξη των χρηστών στην αξιοποίηση των μηχανών και των προϊόντων του Υ/Κ
  • Την εκπαίδευση των χρηστών σε βασικά προϊόντα υλικού και λογισμικού.