Αρχική σελίδα » Υπηρεσίες

Υπηρεσίες

1. Υπολογιστικό Περιβάλλον

 • Υπολογιστές πολλών επεξεργαστών με υψηλή υπολογιστική ισχύ με δυνατότητα επεξεργασίας μεγάλου όγκου δεδομένων.
 • Προγραμματιστικά εργαλεία για ανάπτυξη προγραμμάτων στις αντίστοιχες μηχανές
 • Υπολογιστές για χρήση ειδικών επιστημονικών πακέτων λογισμικού και άλλων εφαρμογών πολλαπλής αδειοδότησης
 • Οργάνωση, εγκατάσταση, αναβάθμιση, διαχείριση και επίλυση προβλημάτων

2. Προϊόντα λογισμικού πολλαπλής αδειοδότησης

 • Προμήθεια και εγκατάσταση προϊόντων λογισμικού γενικής χρήσης
 • Κεντρική διανομή στην πανεπιστημιακή κοινότητα και οδηγίες χρήσης
 • Διαρκής ενημέρωσή τους με τις τελευταίες διαθέσιμες εκδόσεις
 • Τεχνική υποστήριξη των χρηστών στα προϊόντα αυτά

3. Φιλοξενία Δυναμικών Ιστοσελίδων

 • Δημιουργία κατάλληλου περιβάλλοντος για τη φιλοξενία δυναμικών ιστοσελίδων 
 • Επίλυση προβλημάτων σε συνεργασία με τους διαχειριστές των ιστοσελίδων
 • Υποστήριξη των διαχειριστών περιεχομένου των ιστοσελίδων
 • Έλεγχος ασφάλειας, αναβάθμιση λογισμικού/υλικού, αναβάθμιση των cms σε συνεργασία με τους διαχειριστές

4. Τεχνική Υποστήριξη

 • Τεχνική υποστήριξη σε ερευνητικά εργαστήρια και μεμονωμένους σταθμούς εργασίας διαφόρων πανεπιστημιακών μονάδων.
 • Φιλοξενία εξυπηρετών-servers άλλων τμημάτων του Πανεπιστημίου.
 • Παροχή τεκμηρίωσης και τεχνικών εγχειριδίων

5. Εκπαιδευτικά Σεμινάρια

Κατάρτιση και ενημέρωση των χρηστών με διοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων είτε από  στελέχη του Πανεπιστημίου, είτε από επιστημονικούς φορείς και προμηθευτές. Τα θέματα συνήθως αφορούν:

 • Χρήση και διαχείριση Λειτουργικών Συστημάτων
 • Χρήση ειδικών επιστημονικών πακέτων και προγραμματιστικών εργαλείων
 • Γλώσσες προγραμματισμού
 • Χρήση προσωπικών Η/Υ, αυτοματισμός γραφείου, υπηρεσίες WEB