Αρχική σελίδα » Εκπαίδευση

Εκπαίδευση

Διοργανώνονται ολιγοήμερα σεμινάρια πάνω στα βασικά πακέτα λογισμικού που διατίθενται κεντρικά από το Υπολογιστικό Κέντρο (Υ/Κ) καθώς και σε γενικότερα εργαλεία τεχνολογιών πληροφορικής.

Βασική επιδίωξη των σεμιναρίων είναι η κατά το δυνατόν καλύτερη εκμάθηση και αξιοποίηση εκ μέρους των μελών του Ιδρύματος όλων των δυνατοτήτων των παρεχόμενων προϊόντων.

  • Τα σεμινάρια που έχουν πραγματοποιθεί μέχρι σήμερα καταγράφονται στον πίνακα.
  • Στη προσφερόμενη εκπαίδευση δικαίωμα συμμετοχής έχουν αποκλειστικά τα μέλη του ΕΚΠΑ.
  • Μερικές από τις εισηγήσεις βιντεοσκοπούνται και αναρτώνται στη πλατφόρμα e-class: http://eclass.uoa.gr/modules/auth/opencourses.php?fc=1038