Αρχική σελίδα » Επικοινωνία

Επικοινωνία

 

Ταχυδρομική Διεύθυνση:

Κτήριο Πληροφορικής - Πανεπιστημιούπολη - 157 84 Ιλίσια

Τηλέφωνα επικοινωνίας:  210-727 5620, 22, 29

Τηλεομοιότυπο (fax):      210-727 5633

e-mailstaff(at)cc.uoa.gr

Χάρτης