Αρχική σελίδα » Τεχνική Υποστήριξη » Πρόσβαση στους υπολογιστές

Πρόσβαση στους υπολογιστές

Το Υ/Κ παρέχει πρόσβαση σε μηχανές με λειτουργικό σύστημα UNIX/LINUX. Οι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιούν τα εγκατεστημένα πακέτα λογισμικού του Υ/Κ, να αναπτύσσουν δικά τους προγράμματα, να δημιουργούν δυναμικές ιστοσελίδες, κλπ.

Απομακρυσμένη πρόσβαση είναι δυνατή μέσω προγραμμάτων τύπου SSH (putty, ssh, sftp, κ.ά.) μόνο στους παρακάτω υπολογιστές:

  • Για ανάπτυξη ή εκτέλεση προγραμμάτων - υπολογισμούς υψηλών επιδόσεων: xt20.cc.uoa.gr (195.134.68.20)
  • Για δυναμικές ιστοσελίδες:  nikias.cc.uoa.gr  (195.134.68.10)

Για χορήγηση κωδικού στις μηχανές αυτές κατεβάστε ανάλογα:


H συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη αίτηση θα πρέπει να αποσταλεί ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: staff[at]cc.uoa[dot]gr