Αρχική σελίδα » Προβολή Εκδηλώσεων » Προβολή Εκδήλωσης

Προβολή Εκδήλωσης

03.11.2016

Διήμερο εκπαιδευτικό σεμινάριο στο στατιστικό πακέτο SPSS (2016b)

Δευτέρα και Τρίτη 5 & 6/12/2016 - ώρες 9:30 - 14.30

 

Διοργανώνεται διήμερο εκπαιδευτικό σεμινάριο για το πακέτο SPSS με τίτλο:

“ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ ΙΒΜ SPSS STATISTICS:
ΒΑΣΙΚΑ  ΘΕΜΑΤΑ  ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΚΑΙ  ΑΝΑΛΥΣΗΣ  ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ”

σύμφωνα με το πρόγραμμα.

Το σεμινάριο αποτελεί εισαγωγή σε βασικά θέματα επεξεργασίας και ανάλυσης δεδομένων με χρήση του στατιστικού πακέτου SPSS. Το πρώτο μέρος εστιάζεται σε θέματα επεξεργασίας δεδομένων και το δεύτερο σε θέματα στατιστικής ανάλυσης.

Απευθύνεται: Αποκλειστικά στο προσωπικό του Πανεπιστημίου (διδακτικό και διοικητικό Προσωπικό, ΕΔΙΠ, επιστημ.συνεργάτες κλπ.) καθώς και σε υποψήφιους διδάκτορες και μεταπτυχιακούς φοιτητές του ΕΚΠΑ.

Ημερομηνία & τόποςΔευτέρα και Τρίτη, 5 & 6/12/2016 και ώρες 9:30-14:30 στην Αίθουσα Τηλεκπαίδευσης του Κέντρου ΛΕΙτουργίας και Διαχείρισης ΔΙκτύου (Κ.ΛΕΙ.ΔΙ.) - κτήριο Πληροφορικής - Πανεπιστημιούπολη (βλ. χάρτη πρόσβασης).

Κόστος συμμετοχής25€ για το προσωπικό του Πανεπιστημίου  /  10€ για υποψήφιους διδάκτορες και μεταπτυχιακούς φοιτητές.      Το ποσό καταβάλλεται την 1η ημέρα του σεμινάριου στον τόπο διεξαγωγής του.

Αίτηση συμμετοχήςΜέχρι την Πέμπτη 24/11/2016 θα πρέπει να αποσταλεί μήνυμα στη διεύθυνσηstaff@cc.uoa.gr, με θέμα: "Σεμινάριο SPSS", όπου θα αναγράφονται τα στοιχεία:

  • ονοματεπώνυμο
  • πανεπιστημιακή ιδιότητα
  • Τμήμα/Τομέας/Εργαστήριο ή Πανεπιστημιακή Μονάδα
  • έτος έναρξης εκπόνησης διδακτορικού (για υποψήφιους διδάκτορες)
  • τηλέφωνο επικοινωνίας

ΠΡΟΣΟΧΗ: Το μήνυμα θα πρέπει απαραίτητα να αποσταλεί από τη πανεπιστημιακή διεύθυνση του ενδιαφερόμενου.                                                     Τη Παρασκευή 25/11/2016 θα δοθεί απάντηση προς όλους σχετικά με τη δυνατότητα ή όχι συμμετοχής τους.

Προαπαιτούμενα συμμετοχής: Οι εκπαιδευόμενοι θα φέρουν δικό τους φορητό υπολογιστή, στον οποίο θα πρέπει:

Βεβαίωση παρακολούθησης:  Χορηγείται.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να στείλετε μήνυμα στη διεύθυνση: staff@cc.uoa.gr