Αρχική σελίδα » Προβολή Εκδηλώσεων » Προβολή Εκδήλωσης

Προβολή Εκδήλωσης

07.09.2017

Εισαγωγικό σεμινάριο στο MATLAB - 2017

Τρίτη & Τετάρτη 3 & 4/10/2017, στην Πανεπιστημιούπολη

 

Το Υπολογιστικό Κέντρο (Υ/Κ) σε συνεργασία με την Εταιρεία MENTOR Hellas διοργανώνει διήμερο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο με τίτλο:

"Εισαγωγή στο MATLΑB® - Προγραμματισμός και Ανάλυση Δεδομένων"

σύμφωνα με το πρόγραμμα.

Το σεμινάριο καλύπτει εισαγωγικά θέματα στην χρήση του λογισμικού MATLAB. Απευθύνεται σε καινούργιους χρήστες και χρήστες με μικρή εμπειρία στο MATLAB, ενώ σχεδιάστηκε ώστε οι συμμετέχοντες να αποκτήσουν πρακτική εμπειρία στην χρήση του MATLAB τόσο ως περιβάλλον ανάλυσης δεδομένων όσο και ως γλώσσα προγραμματισμού. Στα θέματα που καλύπτονται περιλαμβάνονται:

 • Εξοικείωση με το Περιβάλλον Εργασίας του MATLAB.
 • Διαχείριση διανυσμάτων και πινάκων.
 • Ανάλυση και γραφική απεικόνιση δεδομένων.
 • Προγραμματισμός.
 • Εισαγωγή / εξαγωγή δεδομένων (Data I/O).
 • Διαδικασία ανάπτυξης εφαρμογών με το MATLAB

Σε κάθε ενότητα τα θέματα που θα παρουσιαστούν, αναπτύσσονται μέσω παραδειγμάτων από διάφορους τομείς ενδιαφέροντος. Κατά την διεξαγωγή του σεμιναρίου,  θα παρουσιαστούν οι δυνατότητες και οι λειτουργίες του MATLAB μέσα από μια σειρά διαφανειών στο Power Point, ενώ συγχρόνως θα εκτελούνται τα αντίστοιχα παραδείγματα στο MATLAB

Απευθύνεται: Αποκλειστικά στο προσωπικό του Πανεπιστημίου (μέλη ΔΕΠ, Διοικητικό Προσωπικό, ΕΔΙΠ, κλπ.) καθώς και σε υποψήφιους διδάκτορες και μεταπτυχιακούς φοιτητές του ΕΚΠΑ.

Ημερομηνία & τόπος: Τρίτη & Τετάρτη 3 & 4/10/2017 και ώρες 9:00-14:00 στην Αίθουσα Τηλεκπαίδευσης του Κέντρου ΛΕΙτουργίας και Διαχείρισης ΔΙκτύου (Κ.ΛΕΙ.ΔΙ.) - κτήριο Πληροφορικής - Πανεπιστημιούπολη.

Κόστος συμμετοχής: δεν υπάρχει κόστος συμμετοχής

Αίτηση συμμετοχής: Μέχρι την Πέμπτη 21/9/2017 οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν μήνυμα στη διεύθυνση: staff[at]cc.uoa[dot]gr, με θέμα: "Σεμινάριο MATLAB", όπου θα αναγράφονται τα στοιχεία:

 • ονοματεπώνυμο
 • πανεπιστημιακή ιδιότητα
 • Τμήμα/Τομέας/Εργαστήριο ή Πανεπιστημιακή Μονάδα
 • έτος έναρξης εκπόνησης διδακτορικού (για υποψήφιους διδάκτορες)
 • τηλέφωνο επικοινωνίας

ΠΡΟΣΟΧΗ: Το μήνυμα θα πρέπει απαραίτητα να αποσταλεί από τη πανεπιστημιακή e-mail διεύθυνση του ενδιαφερόμενου.  Την Παρασκευή 22/9/2017 θα δοθεί απάντηση προς όλους σχετικά με τη δυνατότητα ή όχι συμμετοχής τους.

Προαπαιτούμενα συμμετοχής:

 1. Οι συμμετέχοντες πρέπει να είναι εξοικειωμένοι με βασικές έννοιες και όρους σχετικούς με την γραμμική άλγεβρα και να γνωρίζουν τις βασικές λειτουργίες του υπολογιστή.

 2. Οι εκπαιδευόμενοι θα φέρουν δικό τους φορητό υπολογιστή με εγκατεστημένο το λογισμικό MATLAB σύμφωνα με τις οδηγίες: http://www.cc.uoa.gr/texniki-ypostiri3h/egkatastash-paketwn-logismikoy/matlab.html


Βεβαίωση παρακολούθησης:  χορηγείται.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να αποστείλετε μήνυμα στη διεύθυνση:staff[at]cc.uoa[dot]gr