Αρχική σελίδα » Προβολή Εκδηλώσεων » Προβολή Εκδήλωσης

Προβολή Εκδήλωσης

25.11.2019

Σεμινάριο: "Deep Learning με το MATLAB"

Το Υπολογιστικό Κέντρο σε συνεργασία με την εταιρεία ΜΕΝΤΩΡ ΕΛΛΑΣ διοργανώνει εκπαιδευτικό σεμινάριο με τίτλο:

 Deep Learning με το MATLAB”

σύμφωνα με το πρόγραμμα

Τα θέματα που θα παρουσιαστούν στο εκπαιδευτικό αυτό σεμινάριο, αναπτύσσονται βήμα-βήμα μέσω παραδειγμάτων τα οποία θα εκτελούνται συγχρόνως από τον εισηγητή και τους εκπαιδευόμενους μέσα στο MATLAB. Συγκεκριμένα, οι εκπαιδευόμενοι θα μάθουν πως μπορούν να επεξεργαστούν παραδείγματα εις βάθος μάθησης, δημιουργώντας, εκπαιδεύοντας και αξιολογώντας συνελικτικά (CNN) και άλλα είδη νευρωνικών δικτύων.

Απευθύνεται: Στο προσωπικό του Πανεπιστημίου (μέλη ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, κλπ) και σε υποψήφιους διδάκτορες και μεταπτυχιακούς φοιτητές του ΕΚΠΑ.

Ημερομηνία & τόποςΠέμπτη, 19/12/2019 και ώρες 9:00-14:00 στην Αίθουσα Τηλεκπαίδευσης του Κέντρου ΛΕΙτουργίας και Διαχείρισης ΔΙκτύου (Κ.ΛΕΙ.ΔΙ.) - κτήριο Πληροφορικής - Πανεπιστημιούπολη.

Κόστος συμμετοχής: δεν υπάρχει κόστος συμμετοχής

Αίτηση συμμετοχήςΜέχρι την Δευτέρα 9/12/2019 οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν μήνυμα στη διεύθυνση: staff[at]cc.uoa[dot]gr, με θέμα: "Σεμινάριο MATLAB", όπου θα αναγράφονται τα στοιχεία:

  • ονοματεπώνυμο
  • πανεπιστημιακή ιδιότητα
  • Τμήμα/Τομέας/Εργαστήριο ή Πανεπιστημιακή Μονάδα
  • έτος έναρξης εκπόνησης διδακτορικού (για υποψήφιους διδάκτορες)
  • τηλέφωνο επικοινωνίας

ΠΡΟΣΟΧΗ: Το μήνυμα θα πρέπει απαραίτητα να αποσταλεί από τη πανεπιστημιακή διεύθυνση του ενδιαφερόμενου.   Την Τρίτη 10/12/2019 θα δοθεί απάντηση προς όλους σχετικά με τη δυνατότητα ή όχι συμμετοχής τους.

Προαπαιτούμενα συμμετοχής:

  1. Οι συμμετέχοντες πρέπει να είναι εξοικειωμένοι με βασικές έννοιες και όρους στατιστικής ανάλυσης και να γνωρίζουν τις βασικές λειτουργίες του MATLAB.
  2. Οι εκπαιδευόμενοι θα φέρουν δικό τους φορητό υπολογιστή με εγκατεστημένο το λογισμικό MATLAB σύμφωνα με τις οδηγίες: http://www.cc.uoa.gr/texniki-ypostiri3h/egkatastash-paketwn-logismikoy/matlab.html


Βεβαίωση παρακολούθησης:  χορηγείται.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να αποστείλετε μήνυμα στη διεύθυνση: staff[at]cc.uoa[dot]gr