Αρχική σελίδα » Προβολή Εκδηλώσεων » Προβολή Εκδήλωσης

Προβολή Εκδήλωσης

03.04.2017

Σεμινάριο: "Μηχανική Μάθηση με το MATLAB"

Πέμπτη 27/4/2017 - 9:00-14:00 Κτήριο Πληροφορικής - Πανεπιστημιούπολη

 Το Υπολογιστικό Κέντρο σε συνεργασία με την εταιρεία ΜΕΝΤΩΡ ΕΛΛΑΣ διοργανώνει εκπαιδευτικό σεμινάριο με τίτλο:

Μηχανική Μάθηση με το MATLAB

σύμφωνα με το πρόγραμμα

Τα θέματα που θα παρουσιαστούν στο εκπαιδευτικό αυτό σεμινάριο, αναπτύσσονται βήμα-βήμα μέσω παραδειγμάτων τα οποία θα εκτελούνται συγχρόνως από τον εισηγητή και τους εκπαιδευόμενους μέσα στο MATLAB.

Συγκεκριμένα θα ασχοληθούμε με:

 • Την εισαγωγή και οργάνωση δεδομένων από αρχεία
 • Την χρήση έτοιμων αλληλεπιδραστικών εργαλείων (GUI) και κώδικα για την υλοποίηση εξειδικευμένων στατιστικών υπολογισμών όπως για παράδειγμα:
 • Εύρεση φυσικών προτύπων με μη-επιβλεπόμενη μάθηση
 • Αλγόριθμοι ταξινόμησης και επιβλεπόμενη μάθηση
 • Γενικευμένα γραμμικά μοντέλα παλινδρόμησης
 • Νευρωνικά δίκτυα

Απευθύνεται: Αποκλειστικά στο προσωπικό του Πανεπιστημίου (μέλη ΔΕΠ, Διοικητικό Προσωπικό, ΕΔΙΠ, κλπ.) καθώς και σε υποψήφιους διδάκτορες και μεταπτυχιακούς φοιτητές του ΕΚΠΑ.

Ημερομηνία & τόπος: Πέμπτη, 27/4/2017 και ώρες 9:00-14:00 στην Αίθουσα Τηλεκπαίδευσης του Κέντρου ΛΕΙτουργίας και Διαχείρισης ΔΙκτύου (Κ.ΛΕΙ.ΔΙ.) - κτήριο Πληροφορικής - Πανεπιστημιούπολη.

Κόστος συμμετοχής: δεν υπάρχει κόστος συμμετοχής

Αίτηση συμμετοχής: Μέχρι την Τρίτη 18/4/2017 οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν μήνυμα στη διεύθυνση: staff[at]cc.uoa[dot]gr, με θέμα: "Σεμινάριο MATLAB", όπου θα αναγράφονται τα στοιχεία:

 • ονοματεπώνυμο
 • πανεπιστημιακή ιδιότητα
 • Τμήμα/Τομέας/Εργαστήριο ή Πανεπιστημιακή Μονάδα
 • έτος έναρξης εκπόνησης διδακτορικού (για υποψήφιους διδάκτορες)
 • τηλέφωνο επικοινωνίας

ΠΡΟΣΟΧΗ: Το μήνυμα θα πρέπει απαραίτητα να αποσταλεί από τη πανεπιστημιακή διεύθυνση του ενδιαφερόμενου.                                                     Την Τετάρτη 19/4/2017 θα δοθεί απάντηση προς όλους σχετικά με τη δυνατότητα ή όχι συμμετοχής τους.

Προαπαιτούμενα συμμετοχής:

 1. Οι συμμετέχοντες πρέπει να είναι εξοικειωμένοι με βασικές έννοιες και όρους στατιστικής ανάλυσης και να γνωρίζουν τις βασικές λειτουργίες του MATLAB.
 2. Οι εκπαιδευόμενοι θα φέρουν δικό τους φορητό υπολογιστή με εγκατεστημένο το λογισμικό MATLAB σύμφωνα με τις οδηγίες: http://www.cc.uoa.gr/texniki-ypostiri3h/egkatastash-paketwn-logismikoy/matlab.html


Βεβαίωση παρακολούθησης:  χορηγείται.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να αποστείλετε μήνυμα στη διεύθυνση: staff[at]cc.uoa[dot]gr


 

Συντελεστές

Προσωπικό Υπολογιστικού Κέντρου (Υ/Κ)

Copyright © 2009 Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών